Copyright

Dari mesunsan mo mahatag di tanda hini, email: acclo4lyf@gmail.com

Gawas lak mba mipesun peran, hini helon misulat pigrwiran nu Bong Lumawan.

melon salamat tu http://www.subanen.org/